Історія НТСА КПІ

І

Наукове товариство студентів та аспірантів — це громадська організація Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», заснована в 1998 році. НТСА дає можливість кожному студенту й молодому вченому розширити коло власних інтересів та отримати нові знання.

Нині НТСА є однією з найбільш успішних молодіжних організацій у Києві. Цільова аудиторія НТСА — активні молоді люди, які прагнуть реалізувати свій інтелектуальний потенціал, встановлюють високі стандарти в будь-якому виді діяльності, бажають досягти найкращого результату.

НТСА — це команда молодих цілеспрямованих людей, яка створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку наукоємних ідей, інновацій та обмін знаннями. Проекти НТСА направлені на активних людей, зацікавлених в отриманні, обміні та створенні нових знань та технології в КПІ, Україні та світі.